Vin Neudorf Vineyards Toms Block Pinot Noir

Neudorf Vineyards (Nelson)

Caractéristiques · Neudorf Vineyards Toms Block Pinot Noir

Type De Vin: Vin rouge
Appellation:Nelson (Nouvelle Zélande)
Cave: Neudorf Vineyards
Cépages: Pinot Noir
Allergènes: Contient des sulfites

Quels sont les avis sur les autres millésimes ou volumes de Neudorf Vineyards Toms Block Pinot Noir ?